Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

Η οικογένεια μου δεν είχε παράδοση στη πολιτική, το αντίθετο μάλιστα. Ήταν καταρχήν αρνητική στην «εμπλοκή μου» με αυτήν.

About Author

Connect with Me: