ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Η ενασχόληση με τα κοινά, ήταν πάντα για μένα, μια εσωτερική ανάγκη για προσφορά.
Η πολιτική για εμένα, είναι το εκτελεστικό εργαλείο που μου επιτρέπει να αλλάζω τα πράγματα γύρω μου, πάντα μέσα από -πολλή δουλειά- και ελάχιστη δημοσιότητα.
Πάντα μέσα από την δραστηριοποίησή μου, προσπαθώ να καινοτομώ, να προσφέρω συγκεκριμένο έργο και μέσα από αυτό να νιώθω χρήσιμος.

About Author

Connect with Me: