ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

Έχω δυο πλευρές ,τελείως ασύμβατες.
Την σιωπηλή. Αυτή, της φωτογραφίας, του διαβάσματος και της γραφής.

Και την άλλη την ανήσυχη, που θα με βρει να δοκιμάζω τα όρια μου, στη θάλασσα και στο βουνό.…

ΟΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

Αμέσως μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, ίδρυσα την περιβαλλοντική ομάδα, της GreenBelt (www.greenbelt.gr). Η Greenbelt έχει συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες δενδροφυτεύσεις της Αττικής (φυτεύτηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες δένδρα), ενώ χρηματοδότησε, από ιδιωτικές χορηγίες, την αγορά και τη …