ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

Έχω δυο πλευρές ,τελείως ασύμβατες.
Την σιωπηλή. Αυτή, της φωτογραφίας, του διαβάσματος και της γραφής.

Και την άλλη την ανήσυχη, που θα με βρει να δοκιμάζω τα όρια μου, στη θάλασσα και στο βουνό.

About Author

Connect with Me: