Δενδροφυτεύοντας τα σχολεία της Κηφισιάς

Δενδροφυτεύοντας τα σχολεία της Κηφισιάς

Το τελευταίο έτος τέθηκα επικεφαλής του τομέα Παιδείας (2010). Στο διάστημα αυτό…

Το τελευταίο έτος τέθηκα επικεφαλής του τομέα Παιδείας (2010). Στο διάστημα αυτό φύτευψα με την Green Belt και τους μαθητές των σχολείων, πάνω από 500 δένδρα……