Ο Απολογισμός του Βασίλη Ξυπολυτά στο Δήμο Κηφισιάς 2011-2013 – Οργανώνοντας Την Αλλαγή

Αξιολογήστε αξιοκρατικά τον κάθε υποψήφιο. Η πολη μας έχει πολλούς άξιους ανθρώπους. Με τη ΝΙΚΗ από τη πρώτη Κυριακή Νίκο Χιωτάκη. Τελευταία ανάρτηση 23:58… Ευχαριστώ για την στήριξη σας!

Ο Απολογισμός του Βασίλη Ξυπολυτά στο Δήμο Κηφισιάς 2011-2013 – Οργανώνοντας Την Αλλαγή

Στον απολογισµό μου που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές καινοτομίες, αλλαγές και έργα που πραγματοποιήθηκαν, πέραν από τις καθημερινές διαχειριστικές δράσεις και αποφάσεις.

About Author

Connect with Me: