1051 ευχαριστώ για τις ψήφους σας!!! Θα συνεχίσω με την ίδια αγάπη και εργατικότ…

1051 ευχαριστώ για τις ψήφους σας!!! Θα συνεχίσω με την ίδια αγάπη και εργατικότητα να προσφέρω στον εκσυγχρονισμό του Δήμου μας.

About Author

Connect with Me: