Δαγκωτό στον Νίκο Χιωτάκη, ψηφίζουμε Σίγουρα Βήματα. Κανένας να μην λείψει. Η απ…

Δαγκωτό στον Νίκο Χιωτάκη, ψηφίζουμε Σίγουρα Βήματα. Κανένας να μην λείψει. Η αποχή δεν ειναι λύση.

Κατά τον Αριστοτέλη, «ὅταν τό πλῆθος πρός τό κοινόν πολιτεύηται συμφέρον, πολιτεία καλεῖται». Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, για να έχει κάποιος δικαίωμα να φέρει τον τίτλο του πολίτη και να λογίζεται οργανικό μέλος μιας κοινωνίας, πρέπει τα ενδιαφέροντά του να μην στρέφονται αποκλειστικά γύρω από το ατομικό του συμφέρον, αλλά να επεκτείνονται ευρύτερα μέσα στον κύκλο της ολότητας.
Έκφραση της περιφρόνησης, που αισθάνονταν οι Αρχαίοι Έλληνες για τους μη ασχολούμενους με τα κοινά, είναι και η περίφημη φράση του Περικλή: «Τόν μηδέν τούτων μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν» (Δεν θεωρούμε φιλήσυχο αλλ’ ΆΧΡΗΣΤΟ αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά).

About Author

Connect with Me: