Το τελευταίο καιρό παρατηρώ μια σειρά από προβολές της συνείδησης μας μέσα από τ…

Το τελευταίο καιρό παρατηρώ μια σειρά από προβολές της συνείδησης μας μέσα από τα social media. Καταρχήν το #icebucketchallenge και τις τελευταίες μέρες το #bookschallenge . Δεν διαφωνώ με την ουσία των προσπαθειών ούτε παραγνωρίζω ότι ακόμα και έτσι υπάρχει θετική επίδραση, είτε προς το κοινωνικό σύνολο είτε προς την αυτογνωσία μας. Παρά ταύτα το ότι συμμετέχουμε σε τέτοιες δραστηριότητες δεν μας κάνει ούτε καλύτερους ανθρώπους ούτε επαρκεί ως κοινωνική προσφορά. Με απλά λόγια, δεν μπορούμε να αυτοπροβαλλόμαστε ως ευαίσθητοι ή διανοούμενοι και στην συνέχεια να διάγουμε μια τελείως διαφορετική ζωή. Η διαδρομή πρέπει να είναι συνεχής και να αποτελεί στάση ζωής.

About Author

Connect with Me: