Σε αυτή τη κρίση, μην επιτρέψετε σε κανένα να μας διχάσει. Μετά από 4 εμφυλίους …

Σε αυτή τη κρίση, μην επιτρέψετε σε κανένα να μας διχάσει. Μετά από 4 εμφυλίους (1823,1824,1914,1945) και άλλους τόσους διχασμούς μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι η διχόνοια είναι η μεγάλη αδυναμία των Ελλήνων. Υπέρτατο καθήκον – όλων μας – είναι να απομονώσουμε όποιον προσπαθεί να μας διχάσει κομματικά, ιδεολογικά, εθνικά και ταξικά.

About Author

Connect with Me: