Ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός από τις πρώτες μέρες ύπαρξης του κράτους…

Ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός από τις πρώτες μέρες ύπαρξης του κράτους μας περιγράφει στον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», δηλαδή στον Εθνικό μας ύμνο, τη ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ως το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο ελάττωμα των Ελλήνων.

Σας παραθέτω, μερικές από τις στροφές που αναφέρονται στη διχόνοια τα συμπεράσματα δικά σας:

144.- Η Διχόνοια που βαστάει
ένα σκήπτρο η δολερή
καθενός χαμογελάει,
«πάρ’ το», λέγοντας, «και συ».

145.- Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει
έχει αλήθεια ωραία θωριά.
μην το πιάστε, γιατί ρίχνει
εισέ δάκρυα θλιβερά.

146.- Από στόμα οπού φθονάει,
παλληκάρια, ας μην πωθεί,
πως το χέρι σας κτυπάει
του αδελφού την κεφαλή.

147.- Μην ειπούν στο στοχασμό τους
τα ξένα έθνη αληθινά:
«Εάν μισούνται ανάμεσό τους
δεν τους πρέπει ελευθεριά».

About Author

Connect with Me: