Απονομή τιμητικών πλακετών στους πρώην προέδρους του ΚΑΠΗ Κηφισιάς. Πέρασαν …

Απονομή τιμητικών πλακετών στους πρώην προέδρους του ΚΑΠΗ Κηφισιάς. Πέρασαν 9 χρόνια σαν μια στιγμή..!


About Author

Connect with Me: