Προμήθεια 39 ασθενοφόρων για τέσσερις περιφέρειες

Υπογράψαμε για τα πρώτα 39 ασθενοφόρα και την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε για τα υπόλοιπα 51. Το Ε.Κ.Α.Β αγοράζει ασθενοφόρα μετά από σχεδόν 10 χρόνια, με τα οχήματα μας να έχουν περισσότερο από 600,000 χιλιόμετρα (έκαστο) με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις διακομιδές των ασθενών. Το Ε.Κ.Α.Β πήρε μια βαθιά ανάσα!

Προμήθεια 39 ασθενοφόρων για τέσσερις περιφέρειες

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στα 2,3 εκατ. ευρώ

About Author

Connect with Me: