Η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων: – Επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις στα προβλή…

Η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων:
– Επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις στα προβλήματα των Επιχειρήσεων.
-Συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος διακυβέρνησης της χώρας.
-Συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα των παραγωγικών φορέων και τέλος υποστηρίζει όλους τους τομείς κοινοβουλευτικού έργου που σχετίζονται με το πεδίο ενδιαφέροντός της.


Η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων:
– Επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις στα προβλήματα των Επιχειρήσεων.
-Συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος διακυβέρνησης της χώρας.
-Συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα των παραγωγικών φορέων και τέλος υποστηρίζει όλους τους τομείς κοινοβουλευτικού έργου που σχετίζονται με το πεδίο ενδιαφέροντός της.

About Author

Connect with Me: