Το νέο πλέγμα φορολογικών επιβαρύνσεων είναι βέβαιο ότι θα κάμψει περαιτέρω την …

Το νέο πλέγμα φορολογικών επιβαρύνσεων είναι βέβαιο ότι θα κάμψει περαιτέρω την ήδη ισχνή εγχώρια κατανάλωση και συνεπώς και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα ο νεος αναπτυξιακός νόμος που κατατίθεται την άλλη βδομάδα δεν απευθύνεται, λόγω αυστηρών κριτηρίων, σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Τι δεν καταλαβαίνουν;

About Author

Connect with Me: