Σήμερα δόθηκε ένα καλό μάθημα ισονομίας στην ελληνική ελίτ. Εκατοντάδες προσκεκλ…

Σήμερα δόθηκε ένα καλό μάθημα ισονομίας στην ελληνική ελίτ. Εκατοντάδες προσκεκλημένοι στην ομιλία του προέδρου Barack Obama περιμένουν στην ουρά για να μπουν στην αίθουσα, ανεξαρτήτως αξιώματος ή οικονομικής ισχύος.

About Author

Connect with Me: