Στο πλαίσιο των δράσεων της ΝΔ, σήμερα επισκεφτήκαμε με τον Βουλευτή Giorgos Sty…

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΝΔ, σήμερα επισκεφτήκαμε με τον Βουλευτή Giorgos Stylios
και το μέλος της ΠΕ Ανδρέας Τσώκος – Andreas Tsokos την Βιομηχανία 3αλφα. Συζητήσαμε για τα προβλήματα της αγοράς και τις πιθανές λύσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κλάδου τους. Συνεχίζουμε..!

About Author

Connect with Me: