Πέμπτη και Παρασκευή επισκεφτήκαμε την βιομηχανία χρωμάτων Vitex και τη βιομηχαν…

Πέμπτη και Παρασκευή επισκεφτήκαμε την βιομηχανία χρωμάτων Vitex και τη βιομηχανία ναυτιλιακών ειδών Κορωνάκης ΑΕ. Σε κάθε επίσκεψη μαθαίνουμε για τις επένδυσεις των εταιριών σε έρευνα και γνώση, για τις εξελιγμένες μεθόδους παραγωγής, καθώς και για το πως αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση.
Τέτοιες εταιρίες και πολλές άλλες που εχουμε δει το τελευταίο μήνα, κρατάνε την οικονομία ζωντανή.
Πραγματικές νησίδες αριστείας, που προσφέρουν αξία στη χώρα που πρέπει να αφεθούν να δημιουργήσουν και απο εμάς να στηριχθούν με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ισονομίας και διαφάνειας. #nd

About Author

Connect with Me: