Σύσκεψη του Τομέα Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Συζητάμε με στελέχη της ομάδας…

Σύσκεψη του Τομέα Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Συζητάμε με στελέχη της ομάδας για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην επιχειρηματικότητα.

 

About Author

Connect with Me: