Επίσκεψη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στο κέντρο λήψεως των διεθνών αποφάσεων, …

Επίσκεψη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στο κέντρο λήψεως των διεθνών αποφάσεων, στις αίθουσες του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης.About Author

Connect with Me: