Ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες σε κάθε εκδήλωση! Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο – και π…

Ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες σε κάθε εκδήλωση! Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο – και περιμένει απο τη ΝΔ – δεν θα απογοητεύσουμε.
Ένα μεγάλο μπράβο, στη ΝΔ Αγίου Δημητρίου για την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση!

About Author

Connect with Me: