Θα είμαι την Κυριακή στο συλλαλητήριο για 10 λόγους

Γι’ αυτούς τους 10 λόγους θα παω στο συλλαλητήριο της Κυριακής.

Θα είμαι την Κυριακή στο συλλαλητήριο για 10 λόγους

Του Βασίλη Ι. Ξυπολυτά. 1. Διότι, η γειτονική χώρα έχει αλυτρωτικές βλέψεις μέσα στο σύνταγμα της, βλέψεις που δεν έχουν σκοπό να απαλείψουν.

About Author

Connect with Me: