Βασίλης Ξυπολιτάς…και όμως υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική !

Τι πρέπει να αλλάξει;
Η Νοοτροπία μας, πρέπει να αλλάξει..! Από μίζεροι και αρνητές να γίνουμε εκφραστές της καινοτομίας, της επιστήμης, και της ανταγωνιστικότητας

Βασίλης Ξυπολιτάς…και όμως υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική !

Ο αέρας αλλαγής που πνέει τον τελευταίο καιρό στους διαδρόμους της γαλάζιας παράταξης, αποδεικνύεται καθημερινά και από τα νέα της στελέχη. Ο Βασίλης Ξυπολιτάς, γρ….

About Author

Connect with Me: