Σας περιμένουμε σήμερα! Τι είναι η κυκλική οικονομία; Κυκλική οικονομία σημαίν…

Σας περιμένουμε σήμερα!
Τι είναι η κυκλική οικονομία;
Κυκλική οικονομία σημαίνει, με απλά λόγια, την επιμήκυνση
του κύκλου ζωής των προϊόντων συγχρόνως με εξοικονόμηση
μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, περισσότερη επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και υλικών. Είναι μια αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία,την οικονομία και το περιβάλλον.

Σε μια εποχή κατά την οποία ακόμη και ισχυρές οικονομίες
νιώθουν τους κλυδωνισμούς που προκαλεί το ευρύτερα
ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και η διαχείριση των αποβλήτων του πλανήτη
αναδεικνύονται σε ύψιστη προτεραιότητα και οι συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής είναι όλο και πιο ορατές, η κυκλική
οικονομία αποτελεί ρεαλιστική απάντηση, συνεισφέροντας
στην ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη.

Σας περιμένουμε!

About Author

Connect with Me: