Η χθεσινή συμφωνία για το χρέος θα είχε επιτευχθεί, με πολύ καλύτερους όρους -απ…

Η χθεσινή συμφωνία για το χρέος θα είχε επιτευχθεί, με πολύ καλύτερους όρους -από το 2014- αν ο κ. Τσίπρας δεν δοκίμαζε στην πλάτη των Ελλήνων τις αυταπάτες του.

Από τον Αύγουστο και για αρκετά χρόνια θα συνεχίσουμε να έχουμε το συμπληρωματικό μνημόνιο.

Πλέον το ζητούμενο για τη χώρα είναι: η επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης ανάπτυξης. Αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν μπορεί.

About Author

Connect with Me: