Το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα

Το 2007 δημιούργησα «το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα», με την εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων. (Πρόεδρος Κέντρου Φιλίας Κηφισιάς 2006-2010, Δημοτικός Σύμβουλος)

About Author

Connect with Me: