Άμεση Δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση

Το 2007, ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της λήψης αποφάσεων των μελών του Κέντρου Φιλίας Κηφισιάς (ΚΑΠΗ) μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας. Τα μέλη του κέντρου αποφάσιζαν για τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου. Η ενεργοποίηση των μελών είχε διπλό όφελος: τους παρείχε ένα ευρύ πεδίο σκέψης και συμμετοχής, ενώ παράλληλα αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία καταδείκνυε στους ανθρώπους της Δημοτικής διοίκησης τις επιθυμίες και τις ανάγκες των δημοτών-μελών με έναν δομημένο τρόπο.

About Author

Connect with Me: