Τα πρώτα Δημόσια Ψηφιακά σχολεία

Το 2007, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά σε δημόσιο σχολείο ψηφιακές τάξεις. Συγκεκριμένα το 20% των δηµόσιων δηµοτικών σχολείων της Κηφισιάς προμηθεύτηκε και εγκατέστησε διαδραστικούς πινάκες. (Πρόεδρος σχολείων Κηφισιάς, Δημοτικός Σύμβουλος).

Επίσης, δημιουργήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική ιστοσελίδα (e-learning) σε δηµόσιο σχολείο, κατά τα πρότυπα αντιστοίχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. (Πρόεδρος σχολείων Κηφισιάς, Δημοτικός Σύμβουλος).

About Author

Connect with Me: