Σήμερα συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (Σ.Ε.Β, ΓΣΕΕ, Σ…

Σήμερα συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (Σ.Ε.Β, ΓΣΕΕ, Σ.Ε.Τ.Ε, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΒΒΕ). Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για τη συνάντηση στο σύνδεσμο: https://goo.gl/c5NFky
About Author

Connect with Me: