Απο τη σημερινή συζήτηση/ημερίδα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελ…

Απο τη σημερινή συζήτηση/ημερίδα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) σχετικά με τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου.
About Author

Connect with Me: