Συζήτηση με τη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας του “Ανατολικού-Βόρειου Τομέα”,για τ…

Συζήτηση με τη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας του “Ανατολικού-Βόρειου Τομέα”,για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αυτοδιοίκησης και τη συμμετοχή των νέων σε αυτή. #nd #xipolitas #metonkyriako

About Author

Connect with Me: