Ξυπολυτάς – Βόρειος Τομέας – Λύσεις

Αναφέρθηκα σε 4 βασικά προβλήματα που υπάρχουν σε απόσταση 500 μέτρων από το τηλεοπτικό κανάλι “Attica”.

1. Αναξιοποίητα ολυμπιακά ακίνητα στο Μαρούσι.

2. Ελλιπείς υποδομές στη βιομηχανική ζώνη

3. Υπογειοποίηση της Κύμης

4. Κτήμα ΦΙΞ

-> Κάθε περιοχή του Βορείου Τομέα έχει συγκεκριμένα προβλήματα, όπως και λύσεις.

-> Ας μιλήσουμε για τις λύσεις, ας τις διεκδικήσουμε όλοι μαζί.

About Author

Connect with Me: