Μόνο αυτό χαίρεται στον καύσωνα… όταν δεν μπλοκάρει από υπερθέρμανση! #ermioni…

Μόνο αυτό χαίρεται στον καύσωνα… όταν δεν μπλοκάρει από υπερθέρμανση! 😅#ermioni #photovoltaic #solarpower

About Author

Connect with Me: