Νέα προσπάθεια. Σύντομα στα ράφια των σούπερ μάρκετ το «Ευγενές» και σε κρασί! Β…

Νέα προσπάθεια. Σύντομα στα ράφια των σούπερ μάρκετ το «Ευγενές» και σε κρασί! 🍷Βασίλης ΞυπολυτάςΒ Βασίλης Ξυπολυτάς Γ.Ευγενές – Evgenes Foods, Wines and Extra Virgin Olive Oil

About Author

Connect with Me: