Αρση σειράς περιορισμών, ειδικά σε ό,τι αφορά την άσκηση μεταποιητικών δραστηριο…

Αρση σειράς περιορισμών, ειδικά σε ό,τι αφορά την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων, θέσπιση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση αδειών, ανάθεση αρκετών αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα.

About Author

Connect with Me: