Για το περιβάλλον

Η προστασία του  περιβάλλοντος -είναι για μένα- μια από τις πιο σημαντικές  προτεραιότητές μου.
Έχω προσπαθήσει να συμβάλω σ’ αυτό, τόσο  μέσω προσωπικών πρωτοβουλιών για την αναδάσωσης της  Αττικής, όσο και μέσω της δραστηριότητάς μου στη τοπική αυτοδιοίκηση.


(Για να δείτε το επόμενο θέμα κάντε κλίκ στο βέλος με το πράσινο χρώμα)

Συγκεκριμένα:


  • Αμέσως μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, ίδρυσα την περιβαλλοντική ομάδα, της GreenBelt (www.greenbelt.gr). Η Greenbelt έχει συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες δενδροφυτεύσεις της Αττικής (φυτεύτηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες δένδρα), ενώ χρηματοδότησε, από ιδιωτικές χορηγίες, την αγορά και τη φύτευση 18.961 δένδρων. Η GreenBelt αριθμεί  περισσότερους από 4.000 εθελοντές, ενώ το σύνολο του έργου […]
  • το 2007 δημιούργησα «το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα», με την εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων και την εγκατάσταση προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποιησης. (Πρόεδρος Κέντρου Φιλίας –ΚΑΠΗ, Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς)
  • Το 2012 ξεκίνησε ,για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η κομποστοποίηση απορριμμάτων στη πηγή. (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 2011-2013)
  • Το 2008, εντάχθηκαν τα σχολεία της Κηφισιάς στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας «Εξοικονομώ».  Το 2008, δενδροφυτεύτηκαν τα σχολεία της Κηφισιάς με έξοδα της GreenBelt. Πρόεδρος σχολείων Κηφισιάς 2008-2010, Δημοτικός Σύμβουλος.
  • Το 2013, ενισχύθηκε η ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, με εξοπλισμό, οχήματα και νέες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να είναι μια από τις ισχυρότερες ομάδες πολιτικής προστασίας.
  • O Δήμος Κηφισιάς κέρδισε, -για πρώτη φορά- την πρώτη θέση στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων μεταξύ των Δήμων της Αττικής. (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κηφισιάς).
  • Το 2013, δημιουργήθηκε η ομάδα εθελοντών δημοτών «Kifisisstas» που είχαν ως βασικό σκοπό την αναμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κηφισιάς).