ΟΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

Αμέσως μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, ίδρυσα την περιβαλλοντική ομάδα, της GreenBelt (www.greenbelt.gr). Η Greenbelt έχει συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες δενδροφυτεύσεις της Αττικής (φυτεύτηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες δένδρα), ενώ χρηματοδότησε, από ιδιωτικές χορηγίες, την αγορά και τη φύτευση 18.961 δένδρων.
Η GreenBelt αριθμεί περισσότερους από 4.000 εθελοντές, ενώ το σύνολο του έργου της ήταν αποκλειστικά εθελοντικό.

About Author

Connect with Me: