Βράβευση Ανακύλωσης – Οργανώνοντας Την Αλλαγή

Με συστηματική δουλειά όλα επιτυγχάνονται! Για το 2012, δηλαδή το τελευταίο έτος της θητείας μου ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, ο Δήμος Κηφισιάς βραβεύτηκε για την μεγαλύτερη ανά κεφαλή αποκομιδή Aνακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα. Διαβάστε πως:

Βράβευση Ανακύλωσης – Οργανώνοντας Την Αλλαγή

Η Ανακύκλωση του Δήμου Κηφισιάς, κατά το έτος 2012, βραβεύτηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, για την μεγαλύτερη ανά κεφαλή αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα (τελευταίο έτος θητείας). Το βραβείο αυτό είναι συνέπεια της εντατικοποίησης της εργασίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας, την περα…

About Author

Connect with Me: