Η Γερμανία εξάγει δυστυχία και στη Νότια Αμερική. Πειθαρχία, προγραμματισμός, δύ…

Η Γερμανία εξάγει δυστυχία και στη Νότια Αμερική. Πειθαρχία, προγραμματισμός, δύναμη. 0-5

About Author

Connect with Me: