Οποιαδήποτε Κυβέρνηση συνεργασίας και αν προκύψει από αυτές τις εκλογές, οφείλει…

Οποιαδήποτε Κυβέρνηση συνεργασίας και αν προκύψει από αυτές τις εκλογές, οφείλει να σεβαστεί -με Έγγραφη Προγραμματική Συμφωνία- τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις και την παραμονή μας στο Ευρώ.

About Author

Connect with Me: