Αποβιβαζόμενος από το αεροσκάφος C130 το πιο αξιόπιστο πετούμενο μέσο αεροδιακομ…

Αποβιβαζόμενος από το αεροσκάφος C130 το πιο αξιόπιστο πετούμενο μέσο αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

About Author

Connect with Me: