Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, μετακινούμαι σε αυτά του προεδρείου του Δημοτι…

Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, μετακινούμαι σε αυτά του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ τη Δημοτική μου ομάδα «Σίγουρα Βήματα» αλλά και όλους τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους για την τιμητική εκλογή.


Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, μετακινούμαι σε αυτά του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ τη Δημοτική μου ομάδα «Σίγουρα Βήματα» αλλά και όλους τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους για την τιμητική εκλογή.

About Author

Connect with Me: