Δείτε το συγκριτικό των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη το 2014 & 2015. Στην Ιτ…

Δείτε το συγκριτικό των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη το 2014 & 2015. Στην Ιταλία μείωση, στην Βουλγαρία μικρή αύξηση, στην Ελλάδα αδιανόητη εκτίναξη. Μπράβο Τσίπρα..(Πηγή: UNHCR, 2016)

Ιταλία: από 171.230 σε 153.052 πρόσφυγες
Βουλγαρία: από 13.463 σε 31.174 πρόσφυγες
Ελλάδα: από 45.452 σε 872.881 πρόσφυγες

About Author

Connect with Me: