Η πρώτη φορά Αριστερά, μόνο τους πρώτους 14 μήνες, κόστισε περίπου 100 δις ευρώ….

Η πρώτη φορά Αριστερά, μόνο τους πρώτους 14 μήνες, κόστισε περίπου 100 δις ευρώ.
– Οι καταθέσεις μειώθηκαν -42 δις.
– Τα NPLs και NPEs αυξήθηκαν τουλάχιστον 14 δις οδηγώντας τις τράπεζες σε μεγάλες ζημίες.
– Το ΤΧΣ έχασε 39 δις.
– Επιβλήθηκαν capital controls
– Επιβλήθηκε τρίτο μνημόνιο και τρίτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και… όπως φαίνεται και 4ο μνημόνιο…

About Author

Connect with Me: