Κοιτάμε μακριά. Η διαφορά 11% της ΝΔ δεν είναι αρκετή. Το στοίχημα είναι η αλλαγ…

Κοιτάμε μακριά. Η διαφορά 11% της ΝΔ δεν είναι αρκετή. Το στοίχημα είναι η αλλαγή της κουλτούρας στη χώρα. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι αριθμολογικό, είναι αξιακό. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε ένα παρελθόν που έχει πεθάνει και δεν λέει να παρέλθει.

About Author

Connect with Me: