Επισκεφτήκαμε σημερα την Microsoft όπου συζητήσαμε με στελέχη της εταιρείας αλλά…

Επισκεφτήκαμε σημερα την Microsoft όπου συζητήσαμε με στελέχη της εταιρείας αλλά και startuppers για θέματα νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων.

Αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις… η Ελλάδα έχει τα μυαλά και όλες τις δυνατότητες για να αναπτυχθεί μια δυναμική και εξωστρεφή κοινότητα hi-tech νεοφύων επιχειρήσεων.


About Author

Connect with Me: