Εξαιρετικός o Barack Obama! Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που τον παρακολούθησα.

Εξαιρετικός o Barack Obama! Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που τον παρακολούθησα.

About Author

Connect with Me: