Δείπνο με τον Huntington Lambert, Πρύτανη του Harvard, επικεφαλή του Continuing …

Δείπνο με τον Huntington Lambert, Πρύτανη του Harvard, επικεφαλή του Continuing education & extension school.
Ήρθε στην Ελλάδα στο πλαίσιο των σεμιναρίων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard University στο Ναύπλιο.
Η συζητήση συνοψίζεται στην εξής φράση
«We have to give something back to Greece!»

About Author

Connect with Me: