Απο τη σημερινή συνάντηση εργασίας της Γραμματείας μας, για την Κοινωνική Οικονο…

Απο τη σημερινή συνάντηση εργασίας της Γραμματείας μας, για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Το κομμάτι αυτο της οικονομίας αφορά επιχειρηματικές δράσεις οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν, ούτε στον ιδιωτικό, ούτε στον δημόσιο τομέα.

Συζητήσαμε για τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, ελέγχου και ανάπτυξης του κλάδου.


About Author

Connect with Me: