Καταπληκτική εκδήλωση της ΝΔ Καλλιθέας! Μιλήσαμε για την Ελλάδα της «Καινοτομίας…

Καταπληκτική εκδήλωση της ΝΔ Καλλιθέας! Μιλήσαμε για την Ελλάδα της «Καινοτομίας της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής»! Ευχαριστούμε για τη μεγάλη συμμετοχή!

About Author

Connect with Me: